Για να συνδεθείτε με την πλατφόρμα συμμετεχόντων θα πρέπει να είστε συνδεδεμένοι με το δίκτυο του Πανεπιστημίου, είτε με φυσική παρουσία, είτε μέσω VPN. Σε αντίθετη περίπτωση η σελίδα δε θα φορτώσει.