Συμμετοχή στα πειράματα


Για να συμμετάσχετε στα πειράματα του εργαστηρίου θα πρέπει να εγγραφείτε στη λίστα συμμετεχόντων. Η διαδικασία εγγραφής δε διαρκεί παραπάνω από 1-2 λεπτά. Η εγγραφή σας στη λίστα δε σας δεσμεύει να συμμετάσχετε σε κάποιο συγκεκριμένο πείραμα, αλλά σας επιτρέπει να λαμβάνετε ενημερώσεις μέσω email για επερχόμενα πειράματα όταν αυτά προγραμματίζονται.

Τα πειράματα διαρκούν συνήθως μεταξύ μισής και δύο ωρών και, σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική στα Πειραματικά Οικονομικά, οι συμμετέχοντες λαμβάνουν χρηματική αμοιβή. Η αμοιβή θα δίνεται σε μετρητά αμέσως μετά το τέλος της συνεδρίας. Το ακριβές ποσό που θα λάβετε εξαρτάται από τις αποφάσεις που θα πάρετε κατά τη διάρκεια του πειράματος, καθώς και από τις αποφάσεις των υπολοίπων συμμετεχόντων. Η συμμετοχή σας δεν ανταμείβεται με πιστωτικές μονάδες. Τα πειράματα στο UCY LExEcon δεν χρησιμοποιούν τη μέθοδο της παραπλάνησης των συμμετεχόντων και οποιαδήποτε πληροφόρηση δίνεται στους συμμετέχοντες σχετικά με το τρέχον πείραμα ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα

Για τη συμμετοχή σας στα πειράματα δεν απαιτείται προηγούμενη γνώση πάνω σε οικονομικά, μαθηματικά ή υπολογιστές. Καλείστε μόνο να λάβετε απλές αποφάσεις πάνω σε διάφορα προβλήματα.

Παρακαλούμε για την εγγραφή σας να χρησιμοποιήσετε το λογαριασμό email σας του Πανεπιστημίου Κύπρου. Επίσης, για να μπορέσετε να εγγραφείτε με επιτυχία θα πρέπει να είστε συνδεδεμένοι με το δίκτυο του Πανεπιστημίου, είτε με φυσική παρουσία, είτε μέσω VPN.

Επιπλέον πληροφορίες για τη συμμετοχή σας στα πειράματα μπορείτε να βρείτε στη σελίδα «Συνήθεις Ερωτήσεις» της πλατφόρμας συμμετεχόντων

 Ημερολόγιο Ερευνητικών Πειραμάτων (απαιτείται σύνδεση στο δίκτυο του Πανεπιστημίου)

UCY_LExEcon_logo_Eng.png